فهرست وبلاگ من

۱۳۹۰ آذر ۳, پنجشنبه

اوج گیری تغییر بافت جمعیتی شهر زاهدان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی

مناطق شیر آباد و کریم آباد از محرومترین مناطق شهر زاهدان بشمار میروند این مناطق همه روزه شاهد یورش نظامیان و نهادهای امنیتی به بهانه دستگیری و ترد اتباع و مهاجرین خارجی هستند پس از نا آرامی های بوجود آمده در سالهای اخیر که بدنبال کشته شدن تعدادی از شیعیان مقیم زاهدان انجام شد  مناطق مذکور هدف حمله گسترده نیروهای سپاه، بسیج و انتظامی قرار گرفته اند، همه روزه دهها خانواده با برچسب مشکوک التابعه بودن از منازلشان دستگیر و به اردوگاههای مهاجرین منتقل و سپس به افغانستان مسترد میشوند.
بر اساس گزارشها خانه های خالی بلافاصله به افراد غیر بومی شیعه مذهب واگذار میگردند  افراد جدیدالورود مدعی هستند که این منازل را از نهادهای قانونی بصورت مزایده ای خریداری کرده اند گفته شده در بسیاری از این موارد پس از تخلیه اجباری ساکنین، خانه های آنها نیز بوسیله بیل های مکانیکی تخریب شده اند و مدتی بعد افرادی غیر بلوچ با آوردن مصالح ساختمانی به محل تخریب خود را مالک محل های تخریب شده معرفی نموده اند، این موضوع باعث نگرانی مردم زاهدان شده است اما متاسفانه اعتراض مردم به وضع موجود هنوز راه به جایی نبرده در مقابل بر شدت دستگیری ها افزوده شده است.
جالب اینجاست که باوجود اینکه  شهر زابل در چند کیلومتری کشور افغانستان قرار دارد اما زابلی ها و افغانهای شیعه مذهب صرفا بخاطر مذهب و اعتقادات شیعی خود  از یورشهای نهادهای امنیتی مصون هستند.
به نظر میرسد این اقدامات در جهت تغییر بافت جمعیتی شهر زاهدان صورت میگیرد از آنجاییکه بلوچها  اکثریت شهروندان زاهدان را تشکیل میدهند انجام چنین اقداماتی میتواند گویای تغییر بافت جمعیتی شهر باشد جمعیت غیر بلوچ در شهر زاهدان از ابتدی به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به بالاترین سطح خود رسیده است ادامه این روند میتواند در سالهای آینده مشکلات فراوانی برای شهروندان بلوچ زاهدانی بهمراه داشته باشد.   

هیچ نظری موجود نیست: