فهرست وبلاگ من

۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

فقر در ایران

اکنون پس از گذشت نزدیک به سی و سه سال از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به رهبری روح الله موسوی خمینی تداوم فقر و تنگدستی کماکان طیف بسیار وسیعی از کشور را دچار چالشهای بسیار بزرگی نموده است، وعده معروف آقای خمینی در بهشت زهرای تهران همچنان در یادها و خاطره های مردم باقیست، وعده ای که در آن او به آنچه که آنرا آوردن نفت سر سفره مردم و همچنین مجانی شدن برق و ...نامید، سعی کرد مردم را به آینده ای روشن و با سعادت امیدوار کند.
تحریم های سازمان ملل تنها بخشی از بیماری اقتصاد کشور را در بر میگرد، کمک دولتمردان جمهوری اسلامی به نهاد ها و سازمانهایی نظیر حزب الله لبنان که از نظر جامعه جهانی یک سازمان تروریستی مخرب در خاورمیانه به حساب میرود
باعث شده است که سرمایه ملت ایران اینگونه بلعیده شود و آنان همچون فقیرترین کشورها به نان شب خود محتاج باشند.
قضاوت با کسانیست که اکنون خود هر روز  نظاره گر وضعیت معیشتی هستند 

هیچ نظری موجود نیست: