فهرست وبلاگ من

۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

یادی از سخی ریگی وبلاگ نویس در بند


سخی ریگی وبلاگ نویس بلوچ ساکن زاهدان که با نگارش مطالبی عقیده شخصی
خود را بیان میکرد او از این راه نظریات خود را در مورد جامعه بلوچستان به گوش مخاطبین انگشت شمار خود میرساند فعالیتهای او هیچ فرد خاصی را تهدید
 نمیکرد و صرفا نشان دهنده بیان نظریات او بود.
اما جمهوری اسلامی که همواره بر طبل اقتدار نظامی خود می کوبد سخی ریگی را عاملی برای به خطر افتادن امنیت ملی نامید سخی در تاریخ دوازدهم تیرماه سال هشتاد و هشت ناپدید شد بعدها معلوم شد که او توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده است.
از اتهامات اصلی او محاربه و هواداری از جنبش مقاومت مردمی ایران جندالله و همچنین هواداری از شهید یعقوب مهر نهاد وبلاگ نویس بلوچ که بعدها توسط جمهوری اسلامی اعدام شد عنوان شده بود وارد کردن چنین اتهاماتی به افراد کافیست که متهمین با مجازاتهای سنگین مواجه شوند.
او در دادگاهی که کسی از نحوه و مکان تشکیل آن خبر ندارد به 20 سال زندان و تبعید به اهواز و جریمه نقدی محکوم شد چندی بعد دادستان زاهدان در مصاحبه ای با ایرنا دستگیری و محکومیت او را تایید کرد اما هیچ اشاره ای به نحوه تشکیل دادگاه و یا شکنجه های احتمالی او نکرد.
سخی نماد مظلومیت و زیر ستم بودن مردم بلوچ است به امیدی روزی که او آزاد و به آغوش بلوچستان بازگرد یاد او همواره بعنوان فردی مبارز و حقگو در اذهان ما باقی خواهد ماند. 

هیچ نظری موجود نیست: